architectuur

Een gebouw kunnen we vergelijken met de mens: de binnenkant is het belangrijkst, een mooie buitenkant is meegenomen. Evenzeer geldt de leuze “gezondheid is de grootste schat”.

Vanuit die filosofie worden alle mogelijke opdrachten benaderd. Elk ontwerp groeit vanuit de binnenkant; elke verwezenlijking van een project groeit vanuit een doordachte keuze van materialen en uitvoeringstechnieken.

Van ieder gebouw moet kunnen gezegd worden “dit is een gezonde geest in een gezond - en mooi - lichaam”.

expertise bij bouwgeschillen

Vanuit het streven naar correcte uitvoeringsmethoden groeide de interesse in expertises: waarmee moet allemaal rekening gehouden worden, wat kan er fout gaan, hoe kunnen fouten alsnog rechtgezet worden, wat met de rechtspraak...?

Contacten en lidmaatschap bij architectenverenigingen en Nationaal College van Deskundigen Architecten van België vloeiden daaruit voort.

Na het volgen van de NCDAB-cursus “Gerechtelijk Deskundigenonderzoek” werden ook opdrachten aanvaard om op te treden als gerechtsdeskundige.

Streefdoel bij elke geschil is steeds de betrokken partijen trachten te verzoenen.

energie

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Bijna Energie Neutraal bouwen is daarbij sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen. Om een BEN-woning te realiseren, is niet alleen een goede kennis van de bouw- en installatietechnieken noodzakelijk, ook de manier waarop alles in de EPB-software wordt ingegeven heeft een impact op het E- en S-peil. Een voorafgaande berekening en een eventuele tussentijdse bijsturing (door gewijzigde materialen of installaties) zijn essentiëel om later niet voor verrassingen te komen staan.

Vandaar dat Architect Johan Stuyts zich ook bijgeschoold heeft in de energie-problematiek en kan optreden als erkend EPB-verslaggever en energiedeskundige type A.

diploma's en getuigschriften

1987

architect

Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Antwerpen

1997

gerechtelijk deskundigenonderzoek

Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, Leuven

2000

coördinatoren van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

AIB Vinçotte – Tecomas, Brussel

2001

verzoeningscommissie

Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, Leuven

2002

specifiek examen voor veiligheidscoördinator niveau B

AIB Vinçotte – Tecomas, Brussel

2009

energiedeskundige type A

Syntra Limburg vzw, Genk

2014

vervolmakingscursus energieprestatie regelgeving

Vitruvius Academy

sinds 2014

jaarlijkse permanente vorming

0000